Malli

IPR_patentti_ja_hyodyllisyysmalli_harvia.jpgMalli on teollisoikeudellinen suojamuoto tuotteen käyttäjälle näkyvän ulkonäön suojaamiselle. Rekisteröimällä malli voidaan suojata tuotteen ulkonäkö tai koristeen esikuva. Mallioikeus on myös maantieteellisesti rajattu ja mallin suojapiirin määrittävät mallissa esitetyt kuvat. Rekisteröinnin edellytyksenä on, että rekisteröitävän mallin tulee erota olennaisesti aikaisemmin tunnetusta, mutta pätevä rekisteröinti on mahdollista (EU/USA) vielä 12 kk omasta julkistuksesta niin sanotun armonajan avulla. Mallin tulee olla omalaatuinen ja luovan suunnittelun tulos.

Rekisteröity malli tulee uudistaa 5 vuoden välein ja maksimi suoja-aika on 25 vuotta. Yhteisömalli (RCD) antaa mahdollisuuden varsin edulliseen mallisuojaukseen koko Euroopan yhteisön alueella. Haagin sopimuksen mukaisella kansainvälisellä mallihakemuksella on mahdollista saada mallioikeussuojaa kaikkien ns. Geneven sopimukseen liittyneiden maiden ja kansainvälisten järjestöjen alueella yhdellä kansainvälisellä hakemuksella. Mallihakemus on prosessina varsin nopea, rekisteröinnin tapahtuessa muutamassa kuukaudessa tai jopa muutaman päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Patenttitoimiston käyttäminen mallien suojauksessa takaa mallille mahdollisimman laajan suojapiirin ja muodollisesti oikeanlaiset kuvat. Mallien käyttö tuotteiden suojauksessa esimerkiksi patentin rinnalla laajentaa tuotteen kokonaissuojaa. Lisäksi mallilla saavutetaan suhteellisen edullisesti laajaa suojaa yhteisömallin avulla ja mallin suoja-aika on patenttia pidempi. Mallisuojauksen suosio onkin kasvanut 10 vuodessa 110 %, kun patentin ja tavaramerkin alueilla kasvua on ollut 50 %.

Katso myös asiaa koskeva PRH:n sivusto.

Asiakkaitamme

Onnibus Harvia LH Lift Keto Harvesters Silenta Firstbeat Overdrive
Mainostoimisto Mediataivas